Etická komise
Laboratorní vyšetření
Pracovně lékařské služby
Vzdělávání
Volná místa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Vzdělávání ve VN Brno

 
   
Individuální praxe studentů
 

Studentům oborů se zdravotnickým zaměřením, kteří mají zájem o individuální praxi, umožňujeme absolvovat ji na vybraných pracovištích naší nemocnice.

Praxe je realizována vždy na základě smluvního vztahu mezi Vojenskou nemocí Brno a příslušnou vzdělávací institucí – vysokou, vyšší odbornou či střední školou (dále jen školou).

Studenti, kteří studují na: MÚ Brno, UO Brno, FVL Hradec Králové, realizují praxi na základě uzavřeného dlouhodobého smluvního vztahu  tzv. rámcové smlouvy.

Studenti všech ostatních škol realizují praxi vždy na základě Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů.

 
Pro urychlení oboustranného jednání doporučujeme řídit se následujícími pokyny:
předjednat lékařskou praxi s primářem příslušného oddělení vč. termínu (u ošetřovatelské a jiné nelékařské praxe není nutné)
vyplnit Žádost o vykonání studijní praxe (formulář ke stažení) a zaslat ji e-mailem kontaktní osobě
po odsouhlasení požadavků zajistit individuální smlouvu/dohodu o studijní praxi vydanou příslušnou školou/univerzitou (v případě, že škola/univerzita nemá uzavřenou smlouvu rámcovou)
týden před nástupem na individuální praxi kontaktovat vedoucího pracoviště k upřesnění podmínek nástupu
 
Kontaktní osoby:
pro lékařskou praxi mediků p. Zdena Bálcárková, sekretariát ředitele
pro ošetřovatelskou praxi a praxi ostatních nelékařských oborů PhDr. Radka Pokojová, náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese
 

Na praxi nelze nastoupit bez platného smluvního vztahu. Taková praxe je nezákonná, se všemi právními důsledky, vyplývajícími ze zákona c. 372 / 2011 Sb. (zákon o zdravotních službách), v platném znění. Včasné zajištění je odpovědností studenta. je třeba počítat s časovou prodlevou z administrativních důvodů.

Při prvním osobním kontaktu je příslušný vedoucí pracovník oddělení povinen ověřit si, dle průkazu totožnosti a indexu studenta, že tento je skutečně řádným studentem příslušné školy a má oprávnění nastoupit na praxi.
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci