Historie
Vedení nemocnice
Struktura VN
Výroční zprávy
Informace ze zákona 106/1999 Sb.
Pojišťovny
Sponzoři
Interní protikorupční
program VN Brno
Veřejné zakázky
  Potraviny
  Archiv veřejných zakázek
Co se dělo
Nepotřebný majetek
 
 
 
 
 
 
 
   

Veřejné zakázky

 
   
Zakázky podlimitní a nadlimitní nepodléhající centralizovanému zadávání Vojenská nemocnice Brno uveřejňuje na:
 
Věstníku:
portál Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je jednotným místem pro uveřejňování základních informací
o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen Zákon).
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz
 
Profilu zadavatele:
portál Profil zadavatele slouží zadavatelům i osobám zastupující zadavatele k tomu, aby plnili svou uveřejňovací povinnost v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisech, a také zpřistupnili veřejné zakázky potenciálním dodavatelům, či osobám zajímajícím se o zakázky zadávané Vojenskou nemocnicí Brno.
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vojenska-nemocnice-brno-p-o_71/
http://vnbrno.profilzadavatele.cz/

https://nen.nipez.cz/
 
Zakázky na komodity podléhající centralizovanému zadávání Vojenská nemocnice Brno pořizuje cestou:
 
Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
http://www.uvn.cz
 
Armádní Servisní p.o.
http://www.as-po.cz
 
Vojenská nemocnice Brno využívá pro zadávání veřejných zakázek a průzkumu trhu
elektronický nástroj ve smyslu Zákona, Usnesení vlády č. 467/2017, ve znění pozdějších předpisů,
národní elektronický nástroj NEN (https://nen.nipez.cz/), jako nástroj garantovaný státem.
Následující ID použijte pro vyhledání na uvedeném elektronickém nástroji:
 
Průzkumy trhu (NEN)
ID Název
   
   
 
Veřejné zakázky (NEN)
ID Název
   
   
 
Zakázky nepodléhající centralizovanému zadávání jsou pořizovány dle Směrnice ředitele Vojenské nemocnice Brno č. B21 Úplatné nabývání majetku, pořizování stavebních prací a ostatních služeb.
 
ID Název
   
   
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci