Historie
Vedení nemocnice
Struktura VN
Výroční zprávy
Informace ze zákona 106/1999 Sb.
Pojišťovny
Sponzoři
Interní protikorupční
program VN Brno
Veřejné zakázky
  Potraviny
  Archiv veřejných zakázek
Co se dělo
Nepotřebný majetek
 
 
 
 
 
 
 
   

Veřejné zakázky

 
   
Zakázky podlimitní a nadlimitní nepodléhající centralizovanému zadávání Vojenská nemocnice Brno uveřejňuje na:
 
Věstníku:
portál Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je jednotným místem pro uveřejňování základních informací
o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen Zákon).
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz
 
Profilu zadavatele:
portál Profil zadavatele slouží zadavatelům i osobám zastupující zadavatele k tomu, aby plnili svou uveřejňovací povinnost v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisech, a také zpřistupnili veřejné zakázky potenciálním dodavatelům, či osobám zajímajícím se o zakázky zadávané Vojenskou nemocnicí Brno.
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vojenska-nemocnice-brno-p-o_71/
http://vnbrno.profilzadavatele.cz/

https://nen.nipez.cz/
 
Zakázky na komodity podléhající centralizovanému zadávání Vojenská nemocnice Brno pořizuje cestou:
 
Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
http://www.uvn.cz
 
Armádní Servisní p.o.
http://www.as-po.cz
 
Vojenská nemocnice Brno využívá pro zadávání veřejných zakázek a průzkumu trhu
elektronický nástroj ve smyslu Zákona, Usnesení vlády č. 343/2010, 451/2011, 273/2012,
ve znění pozdějších předpisů, elektronické tržiště TENDERMARKET (
www.tendermarket.cz).
 
Vzhledem k tomu, že platnost licence elektronických tržišť vyprší dnem 31.3.2017, začala Vojenská nemocnice Brno, od 1.3.2016, využívat národní elektronický nástroj NEN (https://nen.nipez.cz/), jako nástroj garantovaný státem.
Následující ID použijte pro vyhledání na uvedeném elektronickém nástroji:
 
Průzkumy trhu (NEN)
ID Název
N006/17/V00002256 Dodávka odběrového křesla
N006/17/V00002255 Dodávka vozíku pro zemřelé
N006/17/V00000557 Dodávka plazmového sterilizátoru
N006/17/V00000554 Dodávka defibrilátoru NEU JIP
N006/17/V00000552 Dodávka plícního ventilátoru
N006/17/V00000551 Dodávka bariatrického lůžka
N006/17/V00000550 Dodávka sestavy infuzních pump a dávkovačů
N006/17/V00000549 Dodávka narkotizačního přístroje a pozáruční servis
N006/17/V00000555 Dodávka kombinovaného mikrochirurgického systému - ušní frézy
N006/17/V00000557 Dodávka plazmového sterilizátoru
 
Veřejné zakázky (NEN)
ID Název
   
   
 
Zakázky malého rozsahu nepodléhající centralizovanému zadávání jsou pořizovány dle Směrnice ředitele Vojenské nemocnice Brno č. B21 Úplatné nabývání majetku, pořizování stavebních prací a ostatních služeb.
 
ID Název
  Rekonstrukce obvodového pláště budovy č.1
  Poradenské služby k projektu eHealth–modernizace stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické dokumentace–PACS obměna
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci