Historie
Vedení nemocnice
Struktura VN
Výroční zprávy
Informace ze zákona 106/1999 Sb.
Pojišťovny
Sponzoři
Interní protikorupční
program VN Brno
Veřejné zakázky
  Potraviny
  Archiv veřejných zakázek
Co se dělo
Nepotřebný majetek
 
 
 
 
 
 
 
   

Veřejné zakázky

 
   
Zakázky podlimitní a nadlimitní nepodléhající centralizovanému zadávání Vojenská nemocnice Brno uveřejňuje na:
 
Věstníku:
portál Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je jednotným místem pro uveřejňování základních informací
o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen Zákon).
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz
 
Profilu zadavatele:
portál Profil zadavatele slouží zadavatelům i osobám zastupující zadavatele k tomu, aby plnili svou uveřejňovací povinnost v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisech, a také zpřistupnili veřejné zakázky potenciálním dodavatelům, či osobám zajímajícím se o zakázky zadávané Vojenskou nemocnicí Brno.
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vojenska-nemocnice-brno-p-o_71/
http://vnbrno.profilzadavatele.cz/

https://nen.nipez.cz/
 
Zakázky na komodity podléhající centralizovanému zadávání Vojenská nemocnice Brno pořizuje cestou:
 
Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
http://www.uvn.cz
 
Armádní Servisní p.o.
http://www.as-po.cz
 
Vojenská nemocnice Brno využívá pro zadávání veřejných zakázek a průzkumu trhu
elektronický nástroj ve smyslu Zákona, Usnesení vlády č. 343/2010, 451/2011, 273/2012,
ve znění pozdějších předpisů, elektronické tržiště TENDERMARKET (
www.tendermarket.cz).
 
Vzhledem k tomu, že platnost licence elektronických tržišť vyprší dnem 31.3.2017, začala Vojenská nemocnice Brno, od 1.3.2016, využívat národní elektronický nástroj NEN (https://nen.nipez.cz/), jako nástroj garantovaný státem.
Následující ID použijte pro vyhledání na uvedeném elektronickém nástroji:
 
Průzkumy trhu (NEN)
ID Název
N006/17/V00002256 Dodávka odběrového křesla
N006/17/V00002255 Dodávka vozíku pro zemřelé
N006/17/V00000557 Dodávka plazmového sterilizátoru
N006/17/V00000554 Dodávka defibrilátoru NEU JIP
N006/17/V00000552 Dodávka plícního ventilátoru
N006/17/V00000551 Dodávka bariatrického lůžka
N006/17/V00000550 Dodávka sestavy infuzních pump a dávkovačů
N006/17/V00000549 Dodávka narkotizačního přístroje a pozáruční servis
N006/17/V00000555 Dodávka kombinovaného mikrochirurgického systému - ušní frézy
N006/17/V00000557 Dodávka plazmového sterilizátoru
 
Veřejné zakázky (NEN)
ID Název
N006/17/V00004750 Kombinovaný přístroj pro diagnostiku oka
VN Brno rekonstrukce vnitřního obvodového pláště budovy č. 1 – realizace
VN Brno CT - obměna
N006/17/V00005594 Dodávka nábytku – židle a skříně
N006/17/V00003680 Dodávka kancelářských křesel
N006/17/V00003682 Dodávka šatních skříní
N006/17/V00005386 Dodávka mobilního zvedáku pro pacienty
N006/17/V00002920 Dodávka sestavy infuzních pump a dávkovačů – opakované zadání
   
 
Zakázky nepodléhající centralizovanému zadávání jsou pořizovány dle Směrnice ředitele Vojenské nemocnice Brno č. B21 Úplatné nabývání majetku, pořizování stavebních prací a ostatních služeb.
 
ID Název
VN Brno Rekonstrukce a příprava prostor bud. č. 1 pro přesun CT
  Rekonstrukce obvodového pláště budovy č.1
  Poradenské služby k projektu eHealth–modernizace stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické dokumentace–PACS obměna
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci