Práva pacientů
Vnitřní řád
Informace pro pacienty
Informovaný souhlas
Spokojenost pacientů
Podání a vyřízení žádostí
o poskytnutí informací
Pohotovost - LPS
Služby v areálu
Regulační poplatky
Ceník služeb
Ceník nadstandardních
zdrav. materiálů
Sociální služby
Informace pro návštěvníky
Rádce pacienta
 
 
 
 
   

Spokojenost pacientů VN Brno

 
   

Spokojenost pacientů je zjišťována formou dotazníkového šetření. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně a vhazovány do schránek, které jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích. Hlasovat lze i elektronicky.

Vojenská nemocnice Brno je v rámci zjišťování spokojenosti přihlášena do celostátního projektu NEMOCNICE ČR .

 

 

Zvyšování kvality a efektivity ve zdravotnoctví

 

Řízení stížností

Stížnost je možno podat na jednotlivých odděleních nebo na ředitelství VNB a to asistentce ředitele (osobně, emailem: sekretariat@vnbrno.cz, dopisem).
Při ústním podání stížnosti je stěžovatel vyzván k písemnému podání. V mimopracovní době
je povinen převzít stížnost kterýkoliv zaměstnanec a předat ji následující pracovní den asistentce ředitele.

Asistentka ředitele zaeviduje podanou stížnost, originál předkládá řediteli nemocnice, kopii podané stížnosti předá náměstkovi LPP a tento dále primáři příslušného oddělení k písemnému vyjádření.

O zvlášť závažných stížnostech musí být ředitel nemocnice informován neprodleně, aby mohl stanovit způsob jejich vyřízení (ustavení komise, pověření pracovníka atd.)
a podle povahy případu urychleně zjednat nápravu.

Na základě písemného vyjádření se ke stížnosti a zjištění všech okolností je stížnost vyhodnocena jako oprávněná či neoprávněná.

Stížnost, vyjádření ke stížnosti, vyhodnocení, včetně případně přijatých nápravných opatření a písemná odpověď je před konečným vyřízením předložena právnímu oddělení k posouzení.

Stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů.

 
 
 
 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci