Práva pacientů
Vnitřní řád
Informace pro pacienty
Informovaný souhlas
Spokojenost pacientů
Podání a vyřízení žádostí
o poskytnutí informací
Pohotovost - LPS
Služby v areálu
Regulační poplatky
Ceník služeb
Ceník nadstandardních
zdrav. materiálů
Sociální služby
Informace pro návštěvníky
Rádce pacienta
Ochrana osobních
údajů-GDPR
 
 
 
   

Spokojenost pacientů VN Brno

 
   

Spokojenost pacientů je zjišťována formou dotazníkového šetření. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně a vhazovány do schránek, které jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích. Hlasovat lze i elektronicky.

Vojenská nemocnice Brno je v rámci zjišťování spokojenosti přihlášena do celostátního projektu NEMOCNICE ČR .

 

 

Zvyšování kvality a efektivity ve zdravotnoctví

 

Řízení stížností

Stížnost je možno podat na jednotlivých odděleních nebo na ředitelství VNB a to asistentce ředitele (osobně, emailem: sekretariat@vnbrno.cz, dopisem).
Při ústním podání stížnosti je stěžovatel vyzván k písemnému podání. V mimopracovní době
je povinen převzít stížnost kterýkoliv zaměstnanec a předat ji následující pracovní den asistentce ředitele.

Asistentka ředitele zaeviduje podanou stížnost, originál předkládá řediteli nemocnice, kopii podané stížnosti předá náměstkovi LPP a tento dále primáři příslušného oddělení k písemnému vyjádření.

O zvlášť závažných stížnostech musí být ředitel nemocnice informován neprodleně, aby mohl stanovit způsob jejich vyřízení (ustavení komise, pověření pracovníka atd.)
a podle povahy případu urychleně zjednat nápravu.

Na základě písemného vyjádření se ke stížnosti a zjištění všech okolností je stížnost vyhodnocena jako oprávněná či neoprávněná.

Stížnost, vyjádření ke stížnosti, vyhodnocení, včetně případně přijatých nápravných opatření a písemná odpověď je před konečným vyřízením předložena právnímu oddělení k posouzení.

Stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů.

 
 
 
 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci