ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Psychiatrické oddělení

 
   
Primář: MUDr. Petra Tesaříková
Zástupce primáře: MUDr. Alena Dvořáková
Lékaři oddělení:  mjr. MUDr. Petr Grossmann
  kpt. MUDr. Veronika Mikusová
  MUDr. Marek Pelikán
  MUDr. Zuzana Zůbková
  MUDr. Petra Vernerová
  MUDr. Zdenka Stonová
Psychologové: Mgr. Hana Karberová
  Mgr. Magda Devátová
Vrchní sestra: Miroslava Havelková
 
 

Psychiatrické oddělení poskytuje péči lidem s duševním onemocněním v rámci struktury Armády České republiky, ale i pacientům civilním. Věnuje se diagnostice, léčbě a rehabilitaci především onemocnění psychotických, poruch nálady, úzkostných poruch a poruch osobnosti, okrajově také psychických onemocnění organického charakteru a dalších. Psychiatrie Vojenské nemocnice Brno disponuje částí lůžkovou a ambulantní, lékaři rovněž provádějí konziliární činnost na jednotlivých odděleních nemocnice. Psychiatrie je akreditované pracoviště, které zajišťuje také postgraduální vzdělávání odborníků v oboru psychiatrie, klinické psychologie a praktického lékařství.

Ambulantní část
Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice má dvě ambulance, které poskytují léčebně-preventivní péči civilní i vojenské klientele, posudkovou činnost pro potřeby AČR, PČR a HZS. Ambulance zajišťují také ochrannou ambulantní léčbu. Významnou součástí ambulantní péče je systematická individuální a skupinová psychoterapie. V psychiatrické ambulanci probíhají paralelně 2 psychoterapeutické skupiny.

 
Denní stacionář

Denní stacionář (dále jen DS) je zařízení poskytující ambulantní stacionární péči klientům s úzkostnými poruchami, event. lehčími poruchami nálady a poruchami osobnosti a psychosomatickými obtížemi, kteří nevyžadují hospitalizační péči a jsou schopni do stacionáře docházet.

DS poskytuje těmto klientům intenzivní sedmitýdenní psychoterapeutický program v uzavřené skupině,který je založen především na skupinové psychoterapii. Vedle skupinové terapie klienti využívají další skupinové aktivity jako jsou expresivní techniky (arteterapie, dramaterapie), ergoterapii a pohybovou terapii, práci s tělem. Během pobytu si klient osvojí základní techniky relaxace a práce s dechem.
Klientům nabízíme (resp. doporučujeme) možnost stravování přímo ve stacionáři. Stravu si klienti hradí sami.

 

Lůžková část
Lůžková část má charakter polouzavřeného koedukovaného psychiatrického oddělení. Disponuje 30 lůžky a přijímá pacienty k dobrovolné i nedobrovolné hospitalizaci. Lékaři oddělení využívají jak farmakoterapii, tak i další biologické metody, v kombinaci se systematickým psychoterapeutickým vedením léčby. V průběhu hospitalizace využívají pacienti bohatého psychoterapeutického programu, k dispozici je jim psychoterapeutická skupina, skupiny kognitivní rehabilitace, artefiletická dílna a relaxační terapie, v indikovaných případech individuální psychoterapie. Délka hospitalizace je limitována dvěma měsíci. Oddělení nepřijímá dětské pacienty ani pacienty mentálně retardované s poruchami chování.

Pacienty přijímáme k hospitalizaci na doporučení praktického lékaře či psychiatra po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle lůžkového oddělení oddělení (973 445 482). Ambulantní pacienty přijímáme i bez doporučení po telefonickém objednání na telefonním čísle naší ambulance (973 445 542).

Doporučení pro pacienty přicházející k hospitalizaci:
Přicházíte-li k hospitalizaci na psychiatrickém oddělení VN Brno, dostavte se do 9:00 k sestře naší psychiatrické ambulance (vchod A2, 1. patro), která Vás zaregistruje a v doprovodu personálu odešle na lůžkovou část.

Co si vzít s sebou k pobytu na oddělení?
Seznam věcí, které Vám doporučujeme vzít si s sebou:

 • Doporučení odesílajícího lékaře (pokud jej lékař neodeslal sám před Vaším nástupem)
 • Hygienické potřeby (mýdlo, šampon, holení, toaletní papír, zubní kartáček a pasta a další dle individuální potřeby)
 • Léky, které trvale užíváte
 • Ručník
 • Pohodlné oblečení na nošení uvnitř i na vycházkách (na oddělení pacienti nenosí pyžama, ale běžný společenský oděv)
 • Pyžamo (pacienti mohou dostat erární pyžamo, ale pro lepší komfort doporučujeme přinést si pyžamo vlastní)
 • Přezůvky
 • Předměty osobní potřeby (knihy, časopisy, mobilní telefon atp.)
 
Fototerapie

Léčba jasným světlem je ve Vojenské nemocnici určena nejen hospitalizovaným, ale i ambulantním pacientům. Prospěšná je nejen jako podpůrná terapie při léčbě depresí, ale pomáhá řešit hlavně sezónní afektivní poruchy, které se nejvíce vyskytují na podzim a v zimě, po celý rok je vhodná opět jako přídavná léčba k nápravě poruch spánku, a to i při tzv. jet-lag syndromu po přeletech časových pásem.
Pro nehospitalizované klienty každý pracovní den od 7:30 hod. po objednání.
Cena 1 sezení – 30 min./20,- Kč

Fototerapie - leták

 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 592
Fax: 973 445 687
   
Primář: 973 445 531
e-mail: ptesarikova@vnbrno.cz
   
Ambulance-sestra: 973 445 542
   
Denní stacionář: 720 984 380
e-mail: stacionarvv@vnbrno.cz
   
Lůžkové oddělení: 973 445 482
   
Fototerapie: 973 445 482
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci