ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Psychiatrické oddělení

 
   
Primář: MUDr. Petra Tesaříková
Zástupce primáře: MUDr. Alena Dvořáková
Lékaři oddělení:  MUDr. Zdenka Stonová-Denní stacionář,ved.lékařka
  mjr. MUDr. Veronika Mikusová
  MUDr. Zuzana Kubečková
  MUDr. Petra Vernerová
  MUDr.Monika Špillarová
Psychologové: Mgr. Hana Karberová-Denní stacionář
  Mgr. Magda Devátová
  Mgr. Kateřina Smutná
Vrchní sestra: Miroslava Havelková
Sestra ambulance: Šárka Pantůčková
 
 

Psychiatrické oddělení poskytuje péči lidem s duševním onemocněním v rámci struktury Armády České republiky, ale i klientele civilní. Věnuje se diagnostice, léčbě a rehabilitaci především onemocnění psychotických, poruch nálady, úzkostných poruch a poruch osobnosti, okrajově také psychickým onemocněním organického původu, provádíme detoxifikační léčbu alkoholových závislostí. Psychiatrie Vojenské nemocnice Brno disponuje částí lůžkovou a ambulantní, lékaři oddělení rovněž provádějí konziliární činnost na jednotlivých odděleních nemocnice. Psychiatrie je akreditované pracoviště, které zajišťuje postgraduální vzdělávání odborníků v oblasti psychiatrie a praktického lékařství

Ambulantní část
Psychiatrie Vojenské nemocnice má dvě ambulance, které poskytují léčebně- preventivní péči civilní i vojenské klientele, vykonávají posudkovou činnost pro potřeby AČR, PČR, HZS. Ambulance zajišťují také ochrannou ambulantní léčbu. V psychiatrické ambulanci probíhají paralelně dvě psychoterapeutické skupiny

 
Denní stacionář

Denní stacionář (dále jen DS) je zařízení poskytující ambulantní stacionární péči klientům s úzkostnými poruchami, event.lehčími poruchami nálady, klientům s poruchou osobnosti, a psychosomatickými problémy, kteří nevyžadují hospitalizační péči a jsou schopni do stacionáře docházet.
DS poskytuje těmto klientům intenzivní sedmitýdenní psychoterapeutický program v uzavřené skupině, který je založen především na skupinové psychoterapii. Vedle skupinové psychoterapie klienti využívají další skupinové aktivity jako jsou expresivní techniky (arteterapie, dramaterapie), ergoterapii a pohybovou terapii, práci s tělem. Během pobytu si klient osvojí základní techniky relaxace a práce s dechem.
Klientům nabízíme (resp.doporučujeme) možnost stravování přímo ve stacionáři. Stravu si klienti hradí sami.
Docházka do DS je 8:00-14:30 hod.

 

Lůžková část
Lůžková část má charakter polouzavřeného koedukovaného psychiatrického oddělení. Disponuje 26 lůžky a přijímá pacienty k dobrovolné i nedobrovolné hospitalizaci. Lékaři oddělení využívají jak farmakoterapii, tak i další biologické metody léčby, v kombinaci se systematickým psychoterapeutickým vedením. V průběhu hospitalizace využívají pacienti bohatý terapeutický program.
K dispozici je psychoterapeutická skupina (2x týdně), skupina kognitivní rehabilitace (2x týdně), artefiletická dílna a relaxační terapie (denně), v indikovaných případech individuální psychoterapie.
V součinnosti se sdružením studentů psychologie „SPOLU“ je rovněž možné se účastnit dramaaktivit a biblioaktivit (v průběhu jarních a podzimních měsíců). Dále probíhá jednou týdně muzikoterapie.

Pacienty přijímáme k hospitalizaci na doporučení psychiatra po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle oddělení 973445482.
Za příplatek 150Kč/den je možné mít k dispozici  jednolůžkový pokoj s příslušenstvím.
Ambulantní pacienty přijímáme i bez doporučení lékaře po telefonickém objednání na telefonním čísle naší ambulance 973445542.


Doporučení pro pacienty přicházející k hospitalizaci:
Přicházíte-li k hospitalizaci na psychiatrickém odd.VN Brno, dostavte se do 9.00 hod. k sestře naší psychiatrické ambulance (vchod A2, 1.patro), která vás zaregistruje a v doprovodu personálu odešle na lůžkovou část.

Co si vzít s sebou k pobytu na oddělení?
Seznam věcí, které Vám doporučujeme vzít si s sebou:

 • Doporučení odesílajícího lékaře (pokud jej lékař neodeslal sám před Vaším nástupem)
 • Hygienické potřeby
 • Veškeré léky, které užíváte a jejich rozpis
 • Ručník
 • Pohodlné oblečení na nošení uvnitř i na vycházkách (na oddělení pacienti nenosí pyžama, ale běžný oděv)
 • Pyžamo (na oddělení mohou pacienti dostat erární pyžamo, pro lepší komfort však doporučujeme mít vlastní)
 • Přezůvky
 • Předměty osobní potřeby (časopisy, knihy, mobilní telefon atpod.)
 
Fototerapie

Léčba jasným světlem je ve Vojenské nemocnici určena nejen hospitalizovaným, ale i ambulantním pacientům. Prospěšná je nejen jako podpůrná terapie při léčbě depresí, ale pomáhá řešit hlavně sezonní afektivní poruchy, které se nejvíce vyskytují na podzim a v zimě, po celý rok je vhodná jako přídatná léčba k nápravě poruch spánku. Pro nehospitalizované klienty je k dispozici každý den od 7:30 hod.
Cena 1 sezení - 30min/20 Kč.

 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 592
Fax: 973 445 687
   
Primář: 973 445 531
e-mail: ptesarikova@vnbrno.cz
   
Ambulance-sestra: 973 445 542
   
Denní stacionář: 720 984 380
e-mail: stacionarvv@vnbrno.cz
   
Lůžkové oddělení: 973 445 482
   
Fototerapie: 973 445 482
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci