ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Oční oddělení

 
   
Primář: pplk. MUDr. Richard Vojtek
Lékaři oddělení:  MUDr. Stanislav Drahorád
  MUDr. Marie Petrikovitsová
  MUDr. Martina Poláčková
  MUDr. Libuše Otisková
  MUDr. Martina Večeřáková
  MUDr. Světlana Ruppová
  MUDr. Daniel Autrata
Vrchní sestra: Hana Dolanská
 
 

Ambulance a ambulantní doba:

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
  7:30 - 15:00 7:30 - 15:00 7:30 - 15:00 7:30 - 15:00 7:30 - 15:00

 

 

Oční oddělení poskytuje na ambulantní i lůžkové části péči o dospělé nemocné všech zdravotních pojišťoven příslušného spádu města Brna, příslušníků AČR a dalších smluvních složek.
Provádí oční vyšetření, ošetření a terapii v rozsahu a v souladu se svým vybavením, v potřebných případech spolupracuje s dalšími očními specializovanými pracovišti v Brně, Praze a dalších místech ČR.

Kromě obvyklého přístrojového vybavení disponuje např. :
V diagnostice:
      - Počítačovým perimetrem Oculus TAPcc.
      - Digit.zobrazovacím systémem EyeCap
      - fotoštěrbinovou lampou
      - UZ přístrojem Hi-scan (A+B scan včetně UBM)
V terapii:
      - laser.přístroji NdYAG – Laserex
      - OcuLightSLx diod.laser s přísl.
a dalším vybavením potřebným např.k operacím předního seg.oka, katarakty, glaukomu apod.

Vybavení oddělení je stále obnovováno a doplňováno s ohledem na rozvoj oboru.

Od roku 2010 je pracoviště vybaveno přístrojem OCT – typ RTVue-100 od firmy OptoVue USA
pracujícím s vysokým rozlišením -  významně rozšiřující možnosti diagnostiky:

                        diagnostika  změn na předním segmentu oka
včasné odhalení změn v diagnostice glaukomu
sledování efektu terapie glaukomu
diagnostika změn v komorovém úhlu
diagnostika  změn  po operaci katarakty a implantaci nitrooční čočky
optická pachymetrie

       diagnostika změn na sítnici  u glaukomu
      
změny  papily  u glaukomu
     vyšetření  gangliových buněk
     vyšetření  nervových vláken

     diagnostika změn sítnice  -  makulární krajiny
     
diagnostika  změn u věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)
     sledování efektu terapie VPMD
    
makulární patologie jiné etiologie
    
diagnostika  změn ostatních částí sítnice

Pracoviště bylo zařazeno mezi diagnostická centra VPMD a úzce spolupracuje s terapeutickým centrem Oční kliniky FN v Brně Bohunicích.

Výše uvedené vyšetření OCT není hrazeno žádnou ze zdravotních pojišťoven a podle platného ceníku za vyšetření jednoho oka je třeba uhradit  360,-Kč, obou očí 550,-Kč.

Operujeme kataraktu (šedý zákal) ambulantně i za krátkodobé hospitalizace pacientů všech zdravotních pojišťoven.

Operace je plně hrazena všemi zdravotnímí pojišťovnami, včetně kvalitní nitrooční čočky (USA).
V případě vašeho zájmu implantujeme i nadstandardní čočky.

Bližší informace na tel. č.:  973 445 607,  973 445 610,  973 445 450

K OBJEDNÁNÍ  K  OPERACI  NEPOTŘEBUJETE  U  NÁS  DOPORUČENÍ
PRAKTICKÉHO  LÉKAŘE  ANI  SPECIALISTY

 

 
 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 610
   
Primář: 973 445 488
e-mail: rvojtek@vnbrno.cz
   
Vrchní sestra: 973 445 450
   
Ambulance: 973 445 607, 973 445 507
   
Lůžkové oddělení: 973 445 488
   
Fax cestou sekretariátu nemocnice: 973 445 611
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci