Hodnocení spokojenosti pacientů
Hodnocení spokojenosti zaměstnanců
Certifikát kvality a bezpečí
Akreditace laboratoří
Akreditace pro vzdělávání
Akreditace RDG
Ocenění nemocnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Kvalita péče

 
   

Vedení a zaměstnanci  Vojenské nemocnice Brno se věnují soustavnému zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a našich pacientů.

Pro zajištění správné praxe definujeme jasná pravidla a zavádíme systémová opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvality poskytované zdravotní péče.
Zvyšování kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče je řízený dlouhodobý proces.

Program zvyšování kvality je zaměřen nejen na dosažení pevně stanovených cílů, ale především na průběžné kontinuální zvyšování kvality poskytované zdravotní péče.

Za účelem sledování dosažených zlepšení a dodržování vnitřních předpisů využíváme interních auditů, které jsou zaměřeny zejména na prevenci rizik v oblastech, jako je např. manipulace s léčivými přípravky, dodržování hygienických předpisů, identifikace pacienta apod.

 
 
 
 
 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci