ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Interní oddělení

 
   
Primář: pplk. MUDr. Stanislav Mihola
Zástupce primáře: pplk. MUDr. Helena Tomanová
  pplk. MUDr. Tomáš Kara
Lékaři oddělení:  MUDr. Peter Hegyi
  MUDr. Petr Slabý
  MUDr. Eva Lodrová
  MUDr. David Štěpek
  MUDr. Martina Coufalová
  MUDr. Sylva Koudelková
  MUDr. Věra Mottlová
  MUDr. Jolana Konrádová
  npor. MUDr. Václav Hojdekr
  MUDr. Miloslav Polívka
  MUDr. Lenka Nováková
  MUDr. Martin Chochlík
  MUDr. Petr Macek
  MUDr. Zdeňka Říhová
  MUDr. Emanuel Vychodil
  MUDr. Jan Ulbrych
  MUDr. Kateřina Vodinská
  MUDr. Mária Kurčinová
  MUDr. Tereza Mudráková
  MUDr. Roman Miklík
  MUDr. Lucie Mičulková
  MUDr. Eva Mosterová
  MUDr. Marian Hudák
  MUDr. Martina Kořínková
  MUDr. Olga Kopilcová
  MUDr. Markéta Kobzová
  MUDr. Ondřej Pokorný
  MUDr. Kateřina Vaverková
  MUDr. Martin Hofírek
  MUDr. Kateřina Kácalová
Vrchní sestra: Petra Rusňáková
 

Ambulance a ambulantní doba:

Ambulance 1 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00-15:00 Dr. Konrádová Dr. Konrádová Dr. Konrádová Dr. Konrádová Dr. Konrádová
           
Ambulance 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00-15:00 Dr. Mičulková Dr. Mičulková Dr. Mičulková Dr. Ulbrych
7:30-13:00
Dr. Říhová
diabet.
           
Ambulance 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00-12:00 Dr. Štěpek
gastroenter.
Dr. Vychodil Dr. Miklík
kardiol.
Dr. Lodrová
gastroenter.
Dr. Miklík
kardiol.
12:00-15:00   Dr. Vychodil Dr. Slabý
kardiol.
   
           
Ambulance 4 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00-14:00 Dr. Mottlová
hematol.
Dr. Mottlová
hematol.
  Dr. Mottlová
hematol.
Dr. Mottlová
hematol.
           
Ambulance 5 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00-12:00   Dr. Hegyi
gastroenter.
Dr. Macek Dr. Tomanová
diabet.
Dr. Lodrová
gastroenter.
12:00-15:00 Dr. Mihola   Dr. Kara    
           
ECHO Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Holter/Tonoport 8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-10:00
8:00-12:00 Dr. Mihola
/Dr. Kara
Dr. Mihola
/Dr. Kara
Dr. Hrdlička/TEE Dr. Miklík Dr. Mihola
/Dr. Kara
12:00-15:00 Dr. Slabý   Dr. Miklík Dr. Miklík Dr. Miklík
 
 

Interní oddělení VN Brno zajišťuje   akutní léčebnou  péči  v oboru vnitřního lékařství  pro vojáky z povolání a jejich  rodinné příslušníky , dále  pro vojenské veterány   a pro civilní obyvatele  Brna IV
a části  Brna sever   cca 100 000  obyvatel. 

Dne 20.října 2006 získalo vnitřní oddělení od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů.


Spektrum diagnostických a léčebných výkonů  poskytovaných na interním oddělení

Kardiologie:
diagnostika a   léčení pacientů s ISCHS  a srdečním selhání,  diagnostiky srdečních vad
a poruch srdečního rytmu. Ve spolupráci s I. Interní klinikou FN U Sv. Anny invazivní diagnostika  a léčba akutních koronárních syndromů. Ve  spolupráci s CTKCH  zabezpečujeme léčbu  srdečních vad a ISCHS. Interní oddělení je jedno z center zaražených do  Euro Heart Survey

Gastroenterologie a hepatologie : diagnostika   a léčba   onemocnění  zažívacího traktu , jater a  slinivky .Diagnostika  tumorů GIT, Interní oddělení je jedno z center  zařazeních  do programu primární a sekundární prevence kolorektálního  karcinomu v ČR.

Diabetologie:diagnostika  a léčba  všech typů diabetu včetně intenzifikovaných režimů

Léčba  poruch výživy.Specializovaná obezitologická ambulance.

Ambulance  pro léčbu poruch nutrice ( zatím v rámci gastroenterologické ambulance ).

Hematologie:  zajištuje  diagnostiku a  léčbu hematologických nemocných kromě onkohematologie .

Onkologie a onkologický stacionář zajišťuje  kompletní   onkologickou péči o pacienty  se solidním tumorem zažívacího traktu a prsu. Onkologický stacionář umožňuje  ambulantní podávání  onkologické terapie  pacientům  naší  nemocnice.

JIP:  poskytuje vysoce specializovanou péči o nemocné s akutním ohrožením života  je vybavena  nejmodernější  technikou zajišťující monitorování a léčení kriticky nemocných  pacientů.

Vedoucí lékař: pplk. MUDr. Tomáš Kara
Staniční sestra: Bc. Ivana Dvořáčková

Odd.A   21 lůžek umožňující  telemetrické   monitorování  pacientů   diagnostika  léčba interních onemocnění se zaměřením  na kardiovaskulární onemocnění.
Na stanici je k dispozici jeden nadstandardní pokoj.

Vedoucí lékař: MUDr. Petr  Slabý
Staniční sestra: Hana Hanáková, DiS.

Odd.B  23 lůžek  diagnostika  a  léčba interních onemocnění se zaměřením  na  gastroenterologii , diabetologii  hematologii.
Na stanici jsou k dispozici dva nadstandardní pokoje.

Vedoucí lékař: pplk. MUDr. Helena Tomanová
Staniční sestra: Bohumila Kořínková

Odd.C   21 lůžek diagnostika  a léčba  interních  onemocnění se zaměřením na všeobecnou internu.
Na stanici jsou k dispozici tři nadstandardní pokoje.

Vedoucí lékař: MUDr. Martina Coufalová
Staniční sestra: Vendula Hrdličková, DiS.

Na všech stanicích interního oddělení je možné telemetricky monitorovat  pacienty s poruchou srdečního rytmu.

Na interním oddělení jsou k dispozici nadstandardní pokoje za cenu 600 Kč/den.

Ambulance
Akutní  přijmová ambulance , všeobecné interní  ambulance , kardiologická  ambulance, gastroenterologická ambulance , diabetologická  ambulance , hematologická ambulance.

Vedoucí lékař: MUDr Helena Tomanová
Staniční sestra: Miriam Čejková

Onkologická ambulance  a stacionář

Vedoucí lékař: MUDr. Lenka Havránková
Sestra: Vladimíra Mašková

Holter + ECHO

Sestra: Dušan Antoš, DiS.

Funkční diagnostika

Vedoucí lékař: MUDr. Miloslav Polívka
Sestra: Jana Kadrmanová

Endoskopie

Vedoucí lékař: MUDr. Peter Hegyi
Sestry: Ludmila  Vižďová
  Monika Truksová
  Lenka Kubíčková
 
 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 622
Fax: 973 445 418
e-mail: interna@vnbrno.cz
   
Vrchní sestra: 973 445 529
   
Ambulance: 973 445 424
   
Interní akutní příjmová ambulance 973 445 494
   
JIP: 973 445 540
   
Stanice A: 973 445 617
   
Stanice B: 973 445 414
   
Stanice C: 973 445 480
   
Onkologická ambulance: 973 445 659
   
Holter + ECHO: 973 445 471
   
Funkční diagnostika: 973 445 411
   
Endoskopie: 973 445 520
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci