ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Centrální odběr krve a EKG

 
   
Vedoucí sestra: Soňa Janáková
Sestry COK: Soňa Martínková
  Mgr. Isabella Helan
   
Sestra EKG: Petra Mendelová
 
 
Provozní doba PO - PÁ:

07:00 - 09:00

 

Pacienti se žádankou označenou STATIM
Příslušníci AČR

Žadatelé – výjezdy AČR, Policie ČR, Hasiči budoucí studenti Vojenských škol
Diabetici
Pacienti se žádankou na vyšetření GLYKEMICKÉ KŘIVKY
Pacienti se žádankou na vyšetření, které se provádí mimo VN Brno

09:00 - 15:00

 

Ostatní pacienti na běžné odběry krve, biologického materiálu a EKG
Výše jmenovaná skupina pacientů a žadatelů je upřednostňována i během celé pracovní doby

 

Pokud se chcete vyhnout dlouhému čekání a být plynule ošetřeni, prosíme, dodržujte provozní dobu.

Centrální odběr krve:

Centrální odběr krve (COK) VN Brno se nachází v budově A, 2. NP.

COK zajišťuje odběr biologického materiálu (krve), příjem biologického materiálu (moč,stolice na OK) a distribuci biologického materiálu do externích laboratoří v případech že vyšetření neprovádí naše laboratoř. Odběry zajišťujeme nejen ambulantním pacientům VN Brno, ale i pacientům ostatních lékařů.

Odběry jsou prováděny vakuovou odběrovou metodou.

Co by měl pacient znát před odběrem krve:
 

Lačnost - od půlnoci nejezte a pijte jen neslazenou vodu nebo čaj (ne černý a zelený).
Přineste si platnou žádanku na odběr krve s jménem a otiskem razítka odesílajícího lékaře, platný průkaz pojištěnce.
Při příchodu si odeberte pořadové číslo.
Pokud je žádanka označená STATIM, máte přednostní právo.
 
Příprava na speciální vyšetření:

OGTT (orální glukózový toleranční test):

Tento odběr se provádí denně. Pacient musí přijít mezi 7:00 – 7:15 hod. a ohlásí se přímo u sestry. První odběr se provede nalačno, poté pacient vypije připravený roztok glukózy a posadí se do čekárny. Druhý odběr se provede za 2 hodiny od vypití roztoku. Po celou dobu vyšetření je pacient v klidu. Doporučujeme vzít si sebou tisk nebo knihu na čtení.

C peptid nalačno a po jídle:

Tento odběr se provádí denně pouze do 9:00 hod.. První odběr se provede nalačno, poté pacient sní předem připravenou svačinu tj. 2 rohlíky, sýr-Lučinu 125 mg. Pít smí jen neslazené nápoje. Druhý odběr se provede za 1 hodinu od snězení svačiny. Po celou dobu vyšetření je pacient v klidu. Doporučujeme vzít si sebou tisk nebo knihu na čtení.
 
EKG:

EKG VN Brno se nachází v budově A, 2. NP.

Ambulance EKG zajišťuje zhotovení záznamu jak ambulantním, tak i lůžkovým pacientům VN Brno, ale i pacientům externích lékařů.

EKG je natáčeno přístrojem Schiller AT 2 plus.

Co by měl pacient znát před zhotovením záznamu EKG:

Před vyšetřením není potřeba dodržovat žádný speciální režim. Je vhodné být v klidu, a pokud jste právně vyběhl(a) schody, trochu se vydýchat, aby srdce pracovalo ve svém běžném , klidovém režimu.

Na vyšetření si přineste platnou žádanku na EKG označenou razítkem lékaře a platný průkaz pojištěnce.
Při příchodu si odebere pořadové číslo.

Pokud je žádanka označená STATIM, máte přednostní právo.  

 
 
KONTAKTY:  
Odběrovna: 973 445 445
   
EKG: 973 445 558
   
Fax cestou sekretariátu nemocnice: 973 445 611
   
Pacientii Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci